Vogels Enrichment

Enrichment

Enrichment is het activeren van dieren en in dit geval vogels.
Er zijn verschillende manieren waarop je dit kan doen.
De reden waarom dit nodig is in gevangenschap is dat door het verstrekken van voldoende, hoogwaardig voer naast de beperkte ruimte.
In de vrije natuur zijn de meeste dieren een groot gedeelte van de dag bezig met het zoeken naar voer dan wel het verdedigen van het voedselteritorium.
dit
In onze volières en kooien krijgen onze vogels het voedsel aangeboden in voldoende hoeveelheden en meestal ook van een goede kwaliteit (al blijft het vaak een vervangingsvoer).
De vogel hoeft dus niet meer te zoeken naar het voedsel.
Ze bewegen minder en de kans bestaat dat ze zich gaan vervelen en daardoor ongewenst gedrag gaan vertonen.
Ook kunnen ze niet tot broeden komen of slechte broedresultaten geven.
Indien de vogels ook alleen of als paar worden gehouden kan dit ook leiden tot bovengenoemde ongewenste zaken.
Ze hoeven in dat geval geen territorium meer af te bakenen en er vinden er ook geen interacties meer plaats in de vorm van kleine schermutselingen met andere vogels om bijvoorbeeld voer of nestmateriaal.
Deze schermutselingen zijn natuurlijk schadelijk als ze te vaak voorkomen maar ze zijn wel belangrijk om de vogels actief en alert te houden.
En actieve en alerte vogels voelen zich beter, gedragen zich natuurlijker en geven betere broedresultaten.